Rabat na wszystko 10% z kodem EXTRA10 Sprawdź
Reklamacje

Jak reklamować produkt?

 

form.jpg paczka.jpg form2.jpg
1. Wypełnij Formularz Reklamacyjny 2. Wyślij formularz do nas: 3. Czekaj na odpowiedź z naszej strony:
Uzupełnij wszystkie niezbędne nam dane do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. W odpowiedzi na utworzone zgłoszenie dostaniesz maila z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoją wiadomość. Nie usuwaj go, zachowaj Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak tylko będzie to możliwe i poinstruujemy Cię co dalej. Nie musisz nam odsyłać produktu. Znajdziemy najbardziej dogodne dla Ciebie rozwiązanie.
 
 

 
 

 

PROCEDURA REKLAMACJI 

 

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

 • Firma Meester Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wagrowskiej 2 (61-369) w Poznaniu, właściciel marek Mark Adler, Huzaro, Vertenz, Athler, Tulano oraz Gregman  udziela gwarancji sprawnego działania produktów zgodnie z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi opisanymi w ich instrukcjach obsługi.

 • Gwarancja ma charakter czasowy. Różne produkty i ich części składowe podlegają gwarancji w różnym, opisanym w poniższym dokumencie, zakresie oraz okresie obowiązywania. Szczegółowy gwarancji oraz jej wyłączenia opisane są na naszej stronie internetowej w zakładce „Gwarancja”.

 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów wynikającego z eksploatacji oraz uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych, w tym rozdarć, pęknięć powstałych z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje również płowienia i innych wad tkanin powstałych w wyniku długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne, wad spowodowanych nieprawidłową konserwacją urządzenia np. praniem w zbyt wysokiej temperaturze, czyszczeniem silnymi detergentami, uszkodzeń termicznych, elektrycznych i spowodowanych kontaktem z cieczami, a także wad i uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych przeróbek i modyfikacji.

 • Wady i uszkodzenia produktu powinny być każdorazowo zgłaszane niezwłocznie po ich wykryciu. Nie należy kontynuować użytkowania produktu w przypadku wykrycia jego wady lub uszkodzenia, gdyż może to pogłębić wadę czy uszkodzenie, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Produkt należy zabezpieczyć na czas rozpatrywania procesu reklamacji, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi producenta lub autoryzowanego serwisu.

 • Roszczenie reklamacyjne o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 • W celu prawidłowej weryfikacji zasadności prosimy o uzupełnienie niezbędnych do tego danych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko/nazwa firmy informację na formularzu czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy, numer konta do wykonania ewentualnego przelewu środków), telefon, e-mail, nr paragonu/fakty-przypadku zakupów dokonanych u innego sprzedawcy niż Meestergroup Sp. Z o.o. należy załączyć taki dowód w formacie pdf lub jgp, opis wady-w tym okoliczności jej wystąpienia i zaobserwowania, data wystąpienia wady, zdjęcia/materiał wideo uszkodzeń.

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, prosimy składać:

 

 

 

Poprzez Wypełnienie On-Line Formularza Reklamacyjnego LINK

 

 

Wysyłając produkt na własny bezpośrednio do naszego działu serwisowego na adres:            

 

Meester Group Sp. z o.o. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, 61-249, Poznań, prosimy załączyć:

 • formularz reklamacyjny dostępny tutaj
 • informację na formularzu czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

 • nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny
 • kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona
 • możesz żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową. Jednocześnie sprzedający zastrzega sobie prawdo do możliwości zmiany sposobu rozwiązania reklamacji, jeśli w jego ocenie zaproponowany przez kupującego jest niemożliwy lub wymaga nadmiernych kosztów. 

 2. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.

 3. Serwis i Producent nie odpowiadają za szkody i straty wynikające z niemożliwości korzystania z produktu będącego w naprawie.

 4. Produkty przekazywane do reklamacji powinny zostać uprzednio wyczyszczone. Do reklamacji przyjmowane są wyłącznie produkty spakowane, w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

 5. W celu odesłania towaru należy go rozmontować (dotyczy produktów, które podlegają montażowi), spakować w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Na przesyłce należy nakleić naklejkę z napisem REKLAMACJA.

 6. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – wymieniony na inny (wcześniej ustalony z kupującym lub zwrócimy pieniądze. Informację otrzymają Państwo drogą mailową z adresu [email protected].

 7. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy jednak wszelkich starań by zdjęcia na stronie bardzo precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać, że indywidualne ustawienia monitora mogą to nieznacznie komplikować i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.

 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
  • upływ terminu gwarancji
  • dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Meester Group
  • nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji
  • używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

 

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Meester Group, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika). Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu: numer paragonu bądź faktury lub numer zamówienia w sklepie.
Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium