Zwroty

 Procedura Zwrotu

 I PROCEDURA ZWROTU KONSUMENCKIEGO

 

[BANER-WZ]
 1. Prawo zwrotu konsumenckiego przysługuje każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Internetowym huzaro.pl produktów w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z załączonym formularzem zwrotu przed jego upływem, na adres:
  Meester Group Sp. z o.o.
  ul Stanisława Zwierzchowskiego 31a,
  61-249, Poznań.
 3. O odstąpieniu od umowy należy poinformować drogą mailową poprzez wiadomość wysłaną na adres: [email protected]. Wiadomość taka powinna zawierać numer zamówienia, którego dotyczy zwrot.
 4. Zwrotu można dokonać również osobiście w Meester Group Sp. z o.o. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, 61-249, Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
 5. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres [email protected]Sprzedawca zaleca w tym przypadku również spisanie stosownego protokołu szkody przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). W takim przypadku Klient (Konsument) może zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”
 1. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu środków do czasu otrzymania Towaru.
 2. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Klient (Konsument) ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta (Konsumenta) rekompensaty finansowej lub odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy: przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 4. WAŻNE! Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy: przedmiotem sprzedaży jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Dotyczy również rozpieczętowanych irygatorów i innych środków higieny.
 5. WAŻNE! Konsument ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy
 6. WAŻNE! Towar przekazywany do zwrotu nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania. Meester Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do potrącenia części kwoty zwrotu w przypadku gdy zwrócony towar takie ślady nosi. 
 7. WAŻNE! Towar przekazywany do zwrotu powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta na czas transportu.  Meester Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do potrącenia części kwoty zwrotu w przypadku gdy zwracany towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie w wyniku jego niewystarczającego zabezpieczenia.

Formularz zwrotu dostępny jest tutaj.

 

II PROCEDURA WARUNKOWEGO ZWROTU PRZY ZAKUPIE „NA FIRMĘ”

 1. Z opisanego wyżej w pkt I uprawnienia (zwrot konsumencki) nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. Sprzedawca w drodze wyjątku może zgodzić się na przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art 22(1) kc w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki, pod warunkiem odesłania w tym terminie produktu w oryginalnym opakowaniu, kompletnego, nieuszkodzonego, bez śladów użytkowania, z kompletem dokumentów sprzedażowych i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy podanym poniżej w załączniku. Klient powinien się zwrócić z zapytaniem o możliwość warunkowego przejęcia zwrotu (telefonicznie lub mailowo) do czasu upływu powyższego terminu lub uprzednio przed dokonaniem zakupu.
 2. W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Klient równocześnie powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres [email protected]. W takim przypadku Klient może zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”.
 3. Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z kompletem dokumentów, o których mowa wyżej przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie niekompletny, uszkodzony, bądź nosić ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu. Odmowa nie ma zastosowania w przypadku gdy uszkodzenie zostało stwierdzone i odpowiednio udokumentowane protokołem szkody jak to opisano powyżej.

Formularz zwrotu dostępny jest tutaj.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium