Rabat na wszystko 10% z kodem EXTRA10 Sprawdź
Gwarancja

Gwarancja

Firma Meester Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wagrowskiej 2 (61-369) w Poznaniu, właściciel marek Mark Adler oraz Huzaro udziela gwarancji sprawnego działania produktów zgodnie z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi opisanymi w ich instrukcjach obsługi.

Gwarancja ma charakter czasowy. Różne produkty i ich części składowe podlegają gwarancji w różnym, opisanym w poniższym dokumencie, zakresie oraz okresie obowiązywania. 

Wady i uszkodzenia produktu powinny być każdorazowo zgłaszane niezwłocznie po ich wykryciu. Nie należy kontynuować użytkowania produktu w przypadku wykrycia jego wady lub uszkodzenia, gdyż może to pogłębić wadę czy uszkodzenie, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Produkt należy zabezpieczyć na czas rozpatrywania procesu reklamacji, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi producenta lub autoryzowanego serwisu.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów wynikającego z eksploatacji oraz uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych, w tym rozdarć, pęknięć powstałych z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje również płowienia i innych wad tkanin powstałych w wyniku długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne, wad spowodowanych nieprawidłową konserwacją urządzenia np. praniem w zbyt wysokiej temperaturze, czyszczeniem silnymi detergentami, uszkodzeń termicznych, elektrycznych i spowodowanych kontaktem z cieczami, a także wad i uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych przeróbek i modyfikacji.

Serwis i Producent nie odpowiadają za szkody i straty wynikające z niemożliwości korzystania z produktu będącego w naprawie.

Produkty przekazywane do reklamacji powinny zostać uprzednio wyczyszczone. Do reklamacji przyjmowane są wyłącznie produkty spakowane, w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

 

Szczegóły gwarancji

 1. Fotele obrotowe (w tym biurowe, gamingowe)

Firma Meester Group sp. z o.o. udziela gwarancji na następujące elementy fotela gamingowego oraz fotela biurowego, w podanym poniżej okresie obowiązywania:

Gwarancja na okres 4 lat:
• na metalową konstrukcję i stelaż fotela
Gwarancja na okres 2 lat:
• na podstawę, mechanizm regulacji oparcia i mechanizm tilt
Gwarancja na okres 1 roku:
• na powłokę, podłokietniki, materiał, koła, podnośnik (siłownik) i oświetlenie LED w  modelach RGB — gwarancja wyłącza uszkodzenia mechaniczne materiałów.
• na wszystkie pozostałe części, z wyłączeniem części innych marek niż marki należące do Meester Group Sp. z o.o. (Huzaro, Mark Adler)

 • Wyłączenia gwarancji:

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia części takich jak: koła, mechanizmy, materiały, poduszki, stelaże, podstawy, podnośniki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne - te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania produktu w takich warunkach;
• uszkodzeń połączeń gwintowych.
• uszkodzeń mechanicznych takich jak przecięcia, przedziurawienia; przetarcia.
• skrzypienia mechanizmu fotela wynikającego z nieodpowiedniej konserwacji.

 • Konserwacja:

Zasady konserwacji:
• fotele i krzesła obite skórą nie powinny stać blisko grzejnika i innych źródeł ciepła.
• zaleca się regularne stosowanie uniwersalnych smarów w sprayu do konserwacji mechanizmu fotela.
• skóra wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak: pot, tłuszcz z włosów, kosmetyki, kurz, chemia gospodarcza lub zwyczajne przesuszenie, dlatego konserwacji skóry należy dokonywać specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi, które tworzą powłokę ochronną, odporna na wodę i substancje oleiste.

 1. Biurka

Firma Meester Group sp. z o.o. udziela gwarancji na następujące elementy biurek, w podanym poniżej okresie obowiązywania:

Gwarancja na okres 4 lat:
• na metalowy stelaż biurka.
Gwarancja na okres 2 lat:
• na elektryczne elementy stelaża biurka (jeśli biurko takowe posiada)
Gwarancja na okres 1 roku:
• na blat i jego okleinę oraz wszystkie pozostałe części takie jak uchwyty na słuchawki, czy uchwyty na kubek.

 • Wyłączenia gwarancji:

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia elementów takich jak okleina blatu, uchwyt na słuchawki, uchwyt na kubek, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne — te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania produktu w takich warunkach;
• uszkodzeń połączeń gwintowych.
• uszkodzeń mechanicznych takich jak przecięcia, przedziurawienia; przetarcia.

 • Konserwacja

Zasady konserwacji:
• biurka nie powinny stać blisko grzejnika i innych źródeł ciepła.
• blat biurka należy regularnie czyścić za pomocą zwilżonej szmatki

 1. Akcesoria

Firma Meester Group sp. z o.o. udziela gwarancji na akcesoria ze swojej oferty w podanym poniżej okresie obowiązywania:

Gwarancja na okres 2 lat:
• na podkładki i maty gamingowe
• na myszki i klawiatury gamingowe
• na słuchawki gamingowe
• na uchwyty do telewizorów i monitorów
• na wieszaki i stojaki

 • Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia elementów, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne — te zgłaszane muszą być natychmiast po ich wykryciu;
• modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
• uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania produktu w takich warunkach;
• uszkodzeń mechanicznych takich jak przecięcia, przedziurawienia; uderzenia itp.
• uszkodzeń uchwytów, wieszaków i tablic wynikłych z niezgodnego z załączoną do produktu instrukcją montażu;

 • Konserwacja

Zasady konserwacji:
• akcesoria nie powinny stać blisko grzejnika i innych źródeł ciepła
• podkładki i maty nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
• akcesoria należy regularnie przecierać zwilżoną szmatką

 1. Pufy

Firma Meester Group sp. z o.o. udziela gwarancji na następujące elementy pufy gamingowej w podanym poniżej okresie obowiązywania:

Gwarancja na okres 2 lat:
• na pokrowiec

 • Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • Wypełnienia pufy, gdyż granulat stanowi element wymienny, który należy uzupełniać we własnym zakresie, zgodnie z uznaniem,
 • wad niezgłoszonych niezwłocznie po wykryciu, które zostały pogłębione przez kontynuacje użytkowania
 • modyfikacji produktu we własnym zakresie
 • uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
 • uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania produktu w takich warunkach;
 • uszkodzeń mechanicznych takich jak przecięcia, przedziurawienia; przetarcia.
 • Konserwacja

Zasady konserwacji:

 • pokrowiec pufy powinien być utrzymywany w czystości za pomocą zwilżonej szmatki
 • granulat ze względu na swoje właściwości fizycznie może wymagać uzupełnienia. Uzupełnienia należy dokonywać, gdy zmianie ulegną taki właściwości pufy jak komfort siedzenia lub poziom dostosowania się do kształtu ciała pod wpływem ciężaru.
 • pokrowiec powinien być wypełniany jedynie specjalistycznym granulatem przeznaczonym do wypełniania puf. Nie należy uzupełniać go innymi materiałami.

UTRATA GWARANCJI


Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
• upływ terminu gwarancji
• dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Meester Group
• nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji
• używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Meester Group, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika). Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu: numer paragonu bądź faktury lub numer zamówienia w sklepie.
Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI 

 

Zgłoszenia gwarancyjne należy wysyłać drogą mailową na adres: reklamacje@huzaro.pl lub [email protected]. Wiadomość ze zgłoszeniem powinna zawierać następujące elementy:

- informacje, jakiego produktu dotyczy problem (wskazanie modelu)

- szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia tzn. informacje na temat zgłaszanej wady, okoliczności jej wystąpienia i zaobserwowania. Do opisu warto załączyć zdjęcia lub nagrania wideo produktu, jeśli może pomóc to w identyfikacji problemu;

- informacje, które umożliwią nam odnalezienie właściwego zamówienia tzn. informacje o miejscu i czasie zakupu produktu, dane osobowe, na które zostało złożone zamówienie lub numer tego zamówienia

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium